textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 23. máj 2019 | meniny: Želmíra
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

23. 05. 2019
Lekáreň MELISA, Jána Milca 741/27, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30
24. 05. 2019
Lekáreň PARACELSUS, Bratislavská 1, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30

celý rozpis
plaváreň

23. 05. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 8 dr.,/šírka 08.00-08.30 6 dr.,/šírka 08.30-09.00 4 dr.,/šírka 09.00-09.30 6 dr.,/šírka 09.30-10.00 5,5 dr.,/šírka 10.00-11.00 3 dr.,/ /šírka 11.00-11.30 4 dr.,/šírka 11.30-12.00 4,5 dr.,/šírka 12.00-12.30 6,5 dr.,/šírka 13.00-14.00 6 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)

24. 05. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,08.00-08.30 8 dr.,/šírka 08.30-09.00 6 dr.,/šírka 09.00-09.30 5 dr.,/šírka 09.30-10.30 3,5 dr.,/šírka 10.30-11.00 2,5 dr.,/šírka 11.00-12.00 3,5 dr.,/šírka 12.00-12.30 5.5 dr.,/šírka 12.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)

24. 05. 2019 | 18.00-20.30
večerné kúpanie

celý program
kam dnes

Čipkované radosti – tvar a farba Makovického dom v Žiline (08:00-16:00)

4 krajiny Budatínsky hrad (kaplnka), Žilina

Putovná výstava víťazných kníh regionálnych čitateľských súťaží Krajská knižnica, Žilina

BÁBKOVÁ ŽILINA 2019 – ŽIVÝ FESTIVAL Bábkové divadlo, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Úradné oznamy

  Rok 2019

 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 23. 5. 2019 ( PDF )
  Oznámenie o uložení písomností občanom s trvalým pobytom Žilina zo dňa 23.05.2019
   
 • AUKCIE LEGAL, s.r.o., 23. 5. 2019 - 18. 6. 2019 ( PDF )
  (1949) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 1/16
   
 • Mesto Žilina - odbor právny a majetkový, 23. 5. 2019 - 7. 6. 2019 ( PDF )
  (1950) VV - oznámenie o uložení písomnosti - Nicola Filová
   
 • Mesto Žilina - odbor právny a majetkový, 23. 5. 2019 - 7. 6. 2019 ( PDF )
  (1951) VV - oznámenie o uložení písomnosti - Marta Tvrdá
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 23. 5. 2019 - 7. 6. 2019 ( PDF )
  (1968) Oznámenie o mieste uloženia nedoručených písomností - Ing. Karol Dragula
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 23. 5. 2019 - 7. 6. 2019 ( PDF )
  (1969) Rozhodnutie č. 4769/2019-24740/2019-OŽP-GAB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 23. 5. 2019 - 7. 6. 2019 ( PDF )
  (1970) Oznámenie č. 7853/2019-25228/2019-OSP-VRA (k. ú. Žilina)
   
 • Okresný úrad, Žilina, 23. 5. 2019 - 7. 6. 2019 ( PDF )
  (1971) Informácia č. OU-ZA-OVBP2-2019/024417/AJA
   
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 23. 5. 2019 - 7. 6. 2019 ( PDF )
  (1972) Oznámenie č. 15931/2019/SCDPK/41648
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 22. 5. 2019 - 5. 6. 2019 ( PDF )
  (1925) Oznámenie "Zhodnocovanie stavebných odpadov v Považskom Chlmci a zberňa.."
   
 • Mesto Žilina - odbor ekonomický, 22. 5. 2019 - 6. 6. 2019 ( PDF )
  (1926) Oznámenie o mieste uloženia Rozhodnutia na zaplatenie dane z nehnuteľnosti - Tatiana Ftorková
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 22. 5. 2019 - 30. 5. 2019 ( PDF )
  (1927) Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Komisie úz. plánovania a výstavby MZ v Žiline - 30.5.2019
   
 • SSD, a.s., 22. 5. 2019 - 23. 5. 2019 ( PDF )
  (1928) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 23.05.2019
   
 • SSD, a.s., 22. 5. 2019 - 7. 6. 2019 ( PDF )
  (1929) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 07.06.2019
   
 • Mesto Žilina, 22. 5. 2019 ( PDF )
  (1930) Vyhlásenie mimoriadnej situácie - Žilina Záriečie
   
 • ŽSS Slovensko, národný dopravca, 22. 5. 2019 ( PDF )
  (1931) Výluky - Žilina - Bytčica - Lietavská Lúčka
   
 • Daňový úrad, Žilina, 22. 5. 2019 - 6. 6. 2019 ( PDF )
  (1932) VV č. 101160538/2019
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 22. 5. 2019 - 6. 6. 2019 ( PDF )
  (1933) Oznámenie o zač. stavebného konania č. 7473/2019-24898/2019-OSP-DB
   
 • Daňový úrad, Žilina, 21. 5. 2019 - 5. 6. 2019 ( PDF )
  (1918) VV č. 101116951/2019
   
 • Okresný úrad, Žilina, 21. 5. 2019 - 5. 6. 2019 ( PDF )
  (1919) VV č. OU-ZA-OSZP3-2019/020847-002/Ros
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 21. 5. 2019 - 22. 6. 2019 ( PDF )
  (1920) Oznámenie o rozmiestnení VKK pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 21. 5. 2019 - 5. 6. 2019 ( PDF )
  (1921) Oznámenie č. 7967/2019-23619/2019-OSP-VL (k. ú. Závodie, Strážov)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 21. 5. 2019 - 5. 6. 2019 ( PDF )
  (1922) Predloženie odvolania č. 2013/2019-24349/2019-OSP-ZI (k. ú. Bánová)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 21. 5. 2019 - 5. 6. 2019 ( PDF )
  (1923) Oznámenie č. 8454/2019-24547/2019-OSP-PRL (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 21. 5. 2019 - 5. 6. 2019 ( PDF )
  (1924) Oznámenie č. 2796/2019-19719/2019-OSP-PRL (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 20. 5. 2019 - 4. 6. 2019 ( PDF )
  (1904) Stavebné povolenie - úpravy bytu č. 41, Osiková 3213/18
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 20. 5. 2019 - 4. 6. 2019 ( PDF )
  (1905) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Petr Partman
   
 • Okresný úrad v Žiline, 20. 5. 2019 - 4. 6. 2019 ( PDF )
  (1906) Stavebné povolenie - "ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej želez. infraštruktúry v uzle Žilina"
   
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 20. 5. 2019 - 4. 6. 2019 ( PDF )
  (1907) Upovedomenie o postúpení rozkladu rozkladovej komisii č. 154/2019/SŽDD/36392
   
 • JUDr. Jozef Rišian, súdny exekútor Žilina, 20. 5. 2019 - 5. 6. 2019 ( PDF )
  (1908) Oznámenie termínu dražby hnuteľných vecí č. 139EX 183/18-73
   
 • Mesto Žilina - odbor ekonomický, 17. 5. 2019 - 3. 6. 2019 ( PDF )
  (1888) Doručenie písomnosti Verejnou vyhláškou za rok 2019 - pre p. Peter Pramuka
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 17. 5. 2019 - 24. 5. 2019 ( PDF )
  (1885) Oznámenie o voľnom prac. mieste - odbor tlačový a zahraničných vecí - odborný referent špecialista
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 17. 5. 2019 - 3. 6. 2019 ( PDF )
  (1884) Oznámenie o začatí stavebného konania, č.s.:6845/2019-24483/2019-OSP-MLA, p. Mladšík Pavol, Žilina- Bytčica
   
 • Mesto Spišská Nová Ves - odbor správy daní a poplatkov, 17. 5. 2019 - 3. 6. 2019 ( PDF )
  (1883) Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - pre p. Peter Jendrušák zn. 1-15874/2019-563
   
 • Mesto Žilina - odbor právny a majetkový, 17. 5. 2019 - 3. 6. 2019 ( PDF )
  (1882) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom, KN-C 7620/1
   
 • Mesto Žilina - odbor právny a majetkový, 17. 5. 2019 - 3. 6. 2019 ( PDF )
  (1881) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom, KN-C 5732
   
 • JUDr. Jozef Rišian, súdny exekútor Žilina, 17. 5. 2019 - 5. 6. 2019 ( PDF )
  (1880) Oznámenie o termíne dražby hnuteľných vecí, zn. 139EX 183/18-73
   
 • Okresný úrad v Žiline, 17. 5. 2019 - 3. 6. 2019 ( PDF )
  (1879) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania - kat. územie Brodno č. OU-ZA-OVBP2-2019/022573/BAT
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 17. 5. 2019 - 3. 6. 2019 ( PDF )
  (1878) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Zdenko Manga
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 17. 5. 2019 - 3. 6. 2019 ( PDF )
  (1877) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ladislav Hreus
   
 • Stredoslovenská distribučná, a.s., 17. 5. 2019 - 5. 6. 2019 ( PDF )
  (1874) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 5.6.2019 - mestská časť Staré mesto
   
 • Stredoslovenská distribučná, a.s., 17. 5. 2019 - 7. 6. 2019 ( PDF )
  (1873) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 7.6.2019 - mestská časť Bôrik
   
 • Stredoslovenská distribučná, a.s., 16. 5. 2019 - 4. 6. 2019 ( PDF )
  (1860) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 04.06.2019 - Mestská časť Hliny
   
 • Okresný úrad Žilina, 16. 5. 2019 - 31. 5. 2019 ( PDF )
  (1863) Verejná vyhláška - Stavebné povolenie "ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina"
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 16. 5. 2019 - 31. 5. 2019 ( PDF )
  (1867) Zverejnenie stavebného povolenia - č.s.:315/2019-24123/2019-OSP-BO, Žilina, ul. Hollého 55
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 16. 5. 2019 - 31. 5. 2019 ( PDF )
  (1868) Oznámenie o začatí územného konania - stredná odborná škola podnikania objekt SO 02
   
 • JUDr. Ľubica Joneková, notár - súdny komisár, 16. 5. 2019 - 31. 5. 2019 ( PDF )
  (1869) Verejná vyhláška - Upovedomenie neznámeho dediča
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 15. 5. 2019 - 30. 5. 2019 ( PDF )
  (1853) Zverejnenie výsledku výberového konania - vedúca / vedúci odboru právneho a majetkového
   
 • Okresný úrad, Žilina, 15. 5. 2019 - 30. 5. 2019 ( PDF )
  (1854) Informácia č. OU-ZA-OVBP2/V/2019/021990-002/DAA
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 15. 5. 2019 - 30. 5. 2019 ( PDF )
  (1855) Oznámenie o zrušení TP - Eduard Kirner
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 15. 5. 2019 - 30. 5. 2019 ( PDF )
  (1856) Stavebné povolenie č. 5704/2019-16845/2019/OD/Mo-SP
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 5. 2019 - 29. 5. 2019 ( PDF )
  (1828) Oznámenie o zrušení TP - Helena Štecová, Marián Štec, Marián Štec, Peter Katrenčín
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 5. 2019 - 29. 5. 2019 ( PDF )
  (1829) Oznámenie o zrušení TP - Olga Chabadová, Monika Chabadová, Lucia Chabadová
   
 • Mesto Žilina - odbor ekonomický, 14. 5. 2019 - 29. 5. 2019 ( PDF )
  (1830) Oznámenie o mieste uloženia nedoručených písomností - Rastislav Huszár
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 5. 2019 - 11. 6. 2019 ( PDF )
  (1831) Voľné pracovné miesto - odbor stavebný - vedúci / vedúca odboru
   
 • Mesto Spišská Nová Ves, 14. 5. 2019 - 29. 5. 2019 ( PDF )
  (1832) VV č. 1-20719/2019/1296
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 14. 5. 2019 - 29. 5. 2019 ( PDF )
  (1833) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 8029/2019-23378/2019-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 13. 5. 2019 - 28. 5. 2019 ( PDF )
  (1816) Oznámenie o zrušení TP - Jana Rácová, Lucián Rác
   
 • SSD, a.s., 13. 5. 2019 - 31. 5. 2019 ( PDF )
  (1817) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 31.05.2019
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 13. 5. 2019 - 28. 5. 2019 ( PDF )
  (1826) Oznámenie č. 2260/2019-21302/2019-OSP-AD (k. ú. Bytčica)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 13. 5. 2019 - 28. 5. 2019 ( PDF )
  (1827) Oznámenie č. 7152/2019-23329/2019-OSP-DB (k.ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 10. 5. 2019 - 27. 5. 2019 ( PDF )
  (1802) Oznámenie č. 7822/2019-22763/2019-OSP-VL
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 10. 5. 2019 - 28. 5. 2019 ( PDF )
  (1803) Oznámenie - Verejné prerokovanie "Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov ERPOS.. "
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 10. 5. 2019 - 27. 5. 2019 ( PDF )
  (1805) Oznámenie o mieste uloženia nedoručených písomností - Lucia Ondáková
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 9. 5. 2019 - 24. 5. 2019 ( PDF )
  (1790) Oznámenie o zrušení TP - Alena Martiniaková, Gabriela Tomášová, Mia Tomášová
   
 • SSD, a.s., 9. 5. 2019 - 24. 5. 2019 ( PDF )
  (1791) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 24.05.2019
   
 • SSD, a.s., 9. 5. 2019 - 23. 5. 2019 ( PDF )
  (1792) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 23.05.2019
   
 • Obec Terchová, 9. 5. 2019 - 24. 5. 2019 ( PDF )
  (1793) Oznámenie o začatí územného konania č. 2019/975
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 7. 5. 2019 ( PDF )
  (1770) VV č. 7570/2019-22448/2019-OSP-PA (k.ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - odbor školstva, 7. 5. 2019 - 28. 5. 2019 ( PDF )
  (1772) Výberové konanie riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Jarná 20
   
 • Mesto Žilina - odbor školstva, 7. 5. 2019 - 28. 5. 2019 ( PDF )
  (1773) Výberové konanie riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Karpatská 8063/11
   
 • Mesto Žilina - odbor školstva, 7. 5. 2019 - 28. 5. 2019 ( PDF )
  (1774) Výberové konanie riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Limbová 30
   
 • Mesto Žilina - odbor školstva, 7. 5. 2019 - 28. 5. 2019 ( PDF )
  (1775) Výberové konanie riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Námestie mladosti 1
   
 • Mesto Žilina - odbor školstva, 7. 5. 2019 - 28. 5. 2019 ( PDF )
  (1776) Výberové konanie riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Vendelína Javorku 32
   
 • Mesto Žilina - odbor školstva, 7. 5. 2019 - 28. 5. 2019 ( PDF )
  (1777) Výberové konanie riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy F. Špániho, Martinská 19
   
 • Mesto Žilina - odbor školstva, 7. 5. 2019 - 28. 5. 2019 ( PDF )
  (1778) Výberové konanie riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya, Dolný Val 12
   
 • Mesto Žilina - odbor školstva, 7. 5. 2019 - 28. 5. 2019 ( PDF )
  (1779) Výberové konanie riaditeľka Materskej školy, Gemerská 1772
   
 • Mesto Žilina - odbor školstva, 7. 5. 2019 - 28. 5. 2019 ( PDF )
  (1780) Výberové konanie riaditeľka Materskej školy, Čajkova 4
   
 • Mesto Žilina - odbor školstva, 7. 5. 2019 - 28. 5. 2019 ( PDF )
  (1781) Výberové konanie riaditeľka Materskej školy, Petzvalova 8
   
 • Mesto Žilina - odbor školstva, 7. 5. 2019 - 28. 5. 2019 ( PDF )
  (1782) Výberové konanie riaditeľka Materskej školy, Suvorovova 2797/20
   
 • Mesto Žilina - odbor školstva, 7. 5. 2019 - 28. 5. 2019 ( PDF )
  (1783) Výberové konanie riaditeľka Materskej školy, Študentská 15/3
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 7. 5. 2019 - 29. 5. 2019 ( PDF )
  (1788) Voľné pracovné miesto - Hlavný architekt mesta Žilina - riaditeľ/riaditeľka Útvaru hlavného architekta mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 7. 5. 2019 - 29. 5. 2019 ( PDF )
  (1789) Voľné pracovné miesto - Riaditeľ/riaditeľka Mestekého divadla Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 6. 5. 2019 - 5. 6. 2019 ( PDF )
  (1744) Oznámenie - "Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov ERPOS, spol. s. r. o."
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 6. 5. 2019 - 24. 5. 2019 ( PDF )
  (1748) Voľné pracovné miesto - Odbor stavebný - odborný referent špecialista (oddelenie stavebného poriadku)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 3. 5. 2019 ( PDF )
  (1700) Územné rozhodnutie - zmena č. 351/2019-20070/2019-OSP-AD (k. ú. Žilina, Bytčica, Lietavská Lúčka)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 26. 4. 2019 - 31. 12. 2019 ( PDF )
  (1562) Harmonogram MZ v Žiline na rok 2019, schválený dňa 15.04.2019
   
 • Voľby do EÚ parlamentu, 24. 4. 2019 - 25. 5. 2019 ( PDF )
  (1540) Informácia o čase a mieste konania volieb - 25.05.2019
   
 • ÚSMEV - zariadenie pre seniorov, 17. 4. 2019 - 31. 5. 2019 ( PDF )
  (1484) Voľné pracovné miesto - pracovník v práčovni
   
 • Voľby do EÚ parlamentu, 12. 4. 2019 - 25. 5. 2019 ( PDF )
  (1397) Hlasovací preukaz
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 4. 4. 2019 ( PDF )
  (1298) Zverejnenie kópie žiadosti č. 121/2019-17287/2019-OSP-ŠI
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 3. 4. 2019 ( PDF )
  (1278) VV č. 5788/2019-17128/2019-OSP-PA (k.ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 28. 3. 2019 ( PDF )
  (1189) VV č. 5309/2019-15679/2019-OSP-PA (k. ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 19. 3. 2019 ( PDF )
  (1054) VV č. 4786/2019-14021/2019-OSP-PA, K.ú. Budatín
   
 • Mesto Žilina - referát krízového riadenia, CO, OPP a BOZP, 22. 2. 2019 ( PDF )
  (749) Odporúčanie pre obyvateľov mesta a zamestnancov MSÚ - doručovanie zásielok s podozrivým obsahom
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 22. 2. 2019 ( PDF )
  (750) VV č. 351/2019-6813/2019-OSP-AD
   
 • Voľby do EÚ parlamentu, 22. 2. 2019 - 25. 5. 2019 ( PDF )
  (752) Volebné okrsky a volebné miestnosti v meste Žilina - 25.05.2019
   
 • Voľby do EÚ parlamentu, 22. 2. 2019 - 25. 5. 2019 ( PDF )
  (753) Zoznam volebných okrskov, volebných miestností a ulíc zaradených do vol. okrskov v meste Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 2. 2019 - 25. 5. 2019 ( PDF )
  (655) Oznam pre voličov (občanov iného členského štátu EÚ) s trvalým pobytom iba Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 8. 2. 2019 ( PDF )
  (576) Verejná vyhláška č. 2033/2019-4794/019-OSP-PA, k.ú. Budatín
   
 • Štatistický úrad SR, 6. 2. 2019 - 28. 6. 2019 ( PDF )
  (539) Oznam - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)
   
 • Zbierka zákonov SR - 2019, 4. 2. 2019 - 25. 5. 2019 ( PDF )
  (450) Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu 25.05.2019
   
 • Voľby do EÚ parlamentu na území SR, 4. 2. 2019 - 25. 5. 2019 ( PDF )
  (452) Informácie pre voliča
   
 • Ministerstvo vnútra SR, 23. 1. 2019 ( PDF )
  () Jednotné európske číslo tiesňového volania
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 11. 1. 2019 ( PDF )
  (107) Zverejnenie kópie žiadosti č. 173/2019-55428/2018/OD/Mo
   
 • Rok 2018

 • Štatistický úrad SR, 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019 ( PDF )
  (4837) Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 14. 12. 2018 ( PDF )
  (4792) Zverejnenie kópie žiadosti o stav. povolenie č. 19750/2018-62457/2018-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 26. 10. 2018 ( PDF )
  (4133) Územné rozhodnutie č. 10429/2018-46894/2018-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - úsek prednostu, 23. 10. 2018 ( PDF )
  (4084) - Informácia o spracovaní osobných údajov - Mesto Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 19. 10. 2018 ( PDF )
  (4042) - Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a súvisiacich dokumentov, č.s. 5648/2018-53923/2018-OSP-MLA (zverejňuje sa do doby právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby)
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 28. 9. 2018 ( PDF )
  (3712) - Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona, č.s. 16370/2018-47900/2018/OD/Mo (zverejnené odo dňa začatia stavebného konania až do jeho právoplatného ukončenia)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 19. 7. 2018 ( PDF )
  (2638) VV č. 10429/2018-40680/2018-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - odbor sociálny, zdravotný a bytový, 29. 5. 2018 ( PDF )
  (1863) Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník (TSP)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 23. 5. 2018 ( PDF )
  (1812) Verejná vyhláška č. 9332/2018-31824/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 29. 3. 2018 ( PDF )
  (1149) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stav. povolenia VV č.:5084/2018-23356/2018-OSP-MLA.Dokument bude zverejnený na úradnej tabuli až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 13. 2. 2018 ( PDF )
  (506) verejná vyhláška č. 277/2018-6646/2018-OSP-AD - právoplatné ukončenie
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 24. 1. 2018 ( PDF )
  (237) Verejná vyhláška č. 1529/2018-3043/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 16. 1. 2018 ( PDF )
  (133) Územné rozhodnutie č. 3765/2017-62563/2017-OSP-ZI
   
 • Rok 2017

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2828) Zverejnenie kópie návrhu o vydanie územného rozhodnutia č. 7021/2017-35906/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 2. 2017 ( PDF )
  (775) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 3765/2017-10844/2017-OSP-ZI
   
 • Rok 0

 • , 0. 0. 0000 ()
   
 • , 0. 0. 0000 ()